ΑΠΟ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
Αναρτήθηκαν σε ΦΕΚ τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 για τις φορολογικές δηλώσεις 2017 μαζί με οδηγίες για την συμπλήρωση τους.
Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013 ΦΕΚ Α’ 167 23-07-2013), υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις.
Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ. Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Για τους φορολογούμενους που η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λήγει στο τέλος του έτους, σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, θα μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους χειρόγραφα στη αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Το νέο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1 του 2017 που θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχει μία σειρά αλλαγών.
Δείτε τα έντυπα για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος:
Share on Google Plus

About ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου